Aanmelden Staatsexamen

Met dit programma kunt u zich tot 1 januari aanmelden voor een staatsexamen vwo, havo of vmbo.
VSO-scholen moeten hun leerlingen tot 1 december aanmelden.

Voor een volledig diploma zijn de vakken maatschappijleer (gem. deel) en profielwerkstuk nodig.

Kijk voor de voorwaarden voor deelname in Artikel 2 van het Examenreglement op onze site www.duo.nl 

Voor vmbo BB, KB en GL kunt u alleen staatsexamen afleggen als u al een keer eindexamen hebt gedaan op school en bent afgewezen. U moet daarbij minimaal een eindcijfer 6 hebben behaald voor het beroepsgerichte vak. En u moet ingeschreven zijn op een MBO-instelling. Deze voorwaarden gelden niet voor VSO-kandidaten.

Laatst behaalde cijfer telt. Legt u in 2021 een vak af, waarvoor u in een eerder jaar al een resultaat hebt behaald, dan telt het resultaat van 2021. In het examenjaar 2021 kan het eerder behaalde (betere) resultaat niet worden ingewisseld.

Hebt u geen burgerservicenummer of onderwijsnummer? Dan kunt u geen gebruik maken van de aanmeldapplicatie. Stuur dan een e-mail naar staatsexamens@duo.nl. Vermeld hierin uw volledige naam en geboortedatum.

Direct na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. En u ontvangt binnen 2 weken na uw aanmelding een bevestiging per post. Hebt u na 2 weken niets ontvangen of kloppen uw gegevens niet, neem dan contact op met Examendiensten.

Geef wijzigingen op uw aanmelding door via e-mail.

staatsexamens@duo.nl

vso@duo.nl (alleen vso) 

telefoon 050-599 8933 (optie 3)