Vraag & Antwoord


Vraag

Kan ik anderen toestemming geven om mijn gegevens in het diplomaregister in te zien?

Antwoord

Nee. Uw diplomagegevens zijn via DigiD gekoppeld aan uw burgerservicenummer. U kunt daarom na het inloggen alleen uw eigen gegevens bekijken. Als u wilt dat anderen (zoals werkgevers) uw gegevens kunnen inzien, kunt u ze een uittreksel met de diplomagegevens mailen. Dit uittreksel kunt u maken in het diplomaregister.