Vraag & Antwoord


Aangegeven situatie:

Uw situatie:

ik ben klaar en moet terugbetalen

Vraag

Voor mijn hypotheekaanvraag heb ik een schuldoverzicht nodig. Hoe kom ik hieraan?

Antwoord

Bij een hypotheekaanvraag moet u de hoogte van de oorspronkelijke schuld doorgeven. DUO heeft met de hypotheekverstrekkers afgesproken dat het bericht waarin het maandbedrag staat vanaf de start van de aflosfase, als bewijsstuk geldt. Dit bericht ontvangt u 2 maanden voor het eerste jaar waarin u verplicht moet aflossen.

Betaalde u al terug vóór 2017? Dan is het bewijsstuk het Bericht terugbetalen dat u ontving in januari van het jaar waarin u verplicht begon met afbetalen.

Bericht in Mijn DUO
U vindt de berichten terug in Mijn DUO. Staat het bericht niet in Mijn DUO? Vraag dan een kopie aan via de link hieronder. U ontvangt de kopie binnen twee weken.

Extra afgelost?
Heeft u een actueel schuldsaldo nodig, omdat u recentelijk extra heeft afgelost? Als door de aflossing uw termijnen opnieuw worden berekend of uw schuld helemaal is afgelost, ontvangt u een bericht zodra wij uw betaling verwerken. Wij verwerken de betaling binnen maximaal twee weken. In Mijn DUO ziet u deze betaling altijd terug. Heeft u de betaling via iDEAL overgemaakt, dan ziet u de betaling binnen 3 werkdagen. Hiervan kunt u een afschrift tonen aan de hypotheekverstrekker.

Als u een geldig e-mailadres in Mijn DUO heeft, kunnen we u het volgende per e-mail toesturen:

- Saldo studieschuld (recent, inclusief rente t/m huidige datum)
- Oorspronkelijke studieschuld (saldo start aflosfase + startdatum)
- Vastgesteld rentepercentage + hoe lang rentepercentage geldig is
- Resterende looptijd
- Hoogte huidig maandbedrag
- Hoogte nieuw maandbedrag, i.v.m. extra aflossing (bedrag + datum ingang)
- Bevestiging van 1 extra aflossing (bedrag + valutadatum + nieuw saldo)
- Bevestiging volledige aflossing (bedrag + valutadatum) 

U kunt dit aanvragen via de link hieronder (verzoek actueel schuldsaldo voor hypotheekaanvraag). DUO verstrekt per e-mail geen pdf bestanden of andere documenten, zoals bijvoorbeeld betalingsoverzichten.

Zie ook:

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ja, helemaal

Nee, helemaal niet