Aanmelden staatsexamen NT2

Met dit programma kunt u zich elektronisch aanmelden voor het Staatsexamen
Nederlands als tweede taal (NT2 I of NT2 II).

Tijdens uw aanmelding kunt u kiezen hoe u wilt betalen. Dat kan via iDEAL of via het toezenden van een betalingsverzoek.
U ontvangt binnen 2 weken na uw aanmelding een bevestigingsbrief of een betalingsverzoek.

Bent u inburgeringsplichtig en wilt u het examengeld uit uw lening laten betalen? Betaal de factuur dan niet eerst zelf. Stuur de factuur zo snel mogelijk naar DUO/SCI. Op de website voor inburgeraars staat hoe dat moet.

Het examengeld bedraagt € 45,- per onderdeel.

Wanneer u zich aanmeldt bent u verplicht te betalen, ook als u later besluit toch niet te komen.
Daarop is één uitzondering mogelijk. U kunt nog per
email afmelden tot 7 weken voor het examen.
In dat geval kunnen we uw plaats nog aan een andere kandidaat geven.


            Klik onder op "start" om te beginnen.


Tips:
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Ga in ieder geval ook even naar de site van Staatsexamen NT2.

Ook voor onderstaande vragen kunt u de site
Staatsexamen NT2
 gebruiken:
Hoe verloopt het examen?
Wat moet u in een examenzaal doen? 
Hoe bereidt u zich goed op het examen voor? 
Bent u al klaar voor het examen?
Wilt u nog een voorbeeldexamen bekijken?

Wijzigingen doorgeven:
Wilt u uw aanmelding later wijzigen?
Dat kan niet met dit programma.
Geef wijzigingen via email aan ons door.